Skip to content

З яких частин складається акт ревізії

Скачать з яких частин складається акт ревізії EPUB

Проміжні акти складаються також і за результатами ревізії кас. Акт ревізії фінансово-господарської діяльності яких його зразок або бланк ревізії, каси установи, магазину, організації чи підприємства. Акт ревізії складається з двох частин: загальна (вступ) і результативна.

Перший залишається у керівника чи директора організації, підприємства чи частин, що затверджує сам акт. Акт ревізії — це складається фінансовий документ, що документально підтверджує фінансово-господарську діяльність наявних коштів у касі чи їх залишків, інших матеріальних цінностей підприємства, організації, установи тощо.

Акт ревізії: як його складають які документи надати ревізорам як написати пояснення як діяти, коли не згодні з висновками ревізорів. Акт пропроведення ревізій: його складові частини та їх характеристика: За результатами документальної ревізії ревізором складається акт — двосторонній документ, у якому знаходять відображення наслідки ревізії фінансово-господарської діяльності ПУО.

Розрізняють два види актів — проміжні та загальні. Проміжні акти - -. Зміст шпори: Контроль, як функція СОЦІАЛЬНОГО управління. Мета и Завдання економічного контролю в умів ринковий відносін.Економічна СУТНІСТЬ предмету и методу контролю, его об'єкти. Як складається акт ревізії? Ревізія виступає одним з найефективніших інструментів здійснення контролю над діяльністю економічного суб'єкта. За допомогою цієї процедури можна отримати результати, які є поточними на поточний момент.  Складання акту - це обов'язковий і один з найбільш відповідальних етапів у всій програмі.

Проведення ревізії повинно регулюватися і згадуватися в обліковій політиці організації. Акт ревізії — документ, який складається особами, що проводили ревізію, фіксує факт її проведення та результати. Заперечення, зауваження до акта ревізії (за їх наявності) та висновки на них є невід'ємною частиною акта. Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами.

Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від № Актом ревізії - службовий двосторонній документ, який стверджує факт проведення ревізії, що відображає її результати стосовно фінансово-господарських операцій чи діяльність підприємства в цілому і є носієм додаткової інформації про виявлені й систематизовані недоліки в господарюванні та порушення нормативно-правових актів.

Акт ревізії складається з 2- частин: вступна і констатуюча. У вступній частині зазначається: 1. Тема ревізії, що зазначається посередині рядка і містить повну назву об'єкта контролю та період, що підлягав ревізії.

2 Інформація про відмову керівника об'єкта контролю. Акт ревíзії — офіційний документ, яким оформляються результати обстеження господарсько-фінансової діяльності підприємства, організації, установи. Відображає достовірні документально підтверджені дані, які характеризують виробничу і господарсько-фінансову діяльність об’єкта, що ревізується, законність і економічну ефективність матеріальних, трудових і грошових витрат.

Акт підписують: керівник ревізійної групи (ревізор), керівник і головний бухгалтер об’єкта, що ревізувався. На основі акту приймається. Акт ревізії фінансово-господарської діяльності і його зразок або бланк складання, каси установи, магазину, організації чи підприємства.  Акт ревізії — це підзвітний фінансовий документ, що документально підтверджує фінансово-господарську діяльність наявних коштів у касі чи їх залишків, інших матеріальних цінностей підприємства, організації, установи тощо.

Підставою складання якого є наказ керівника або директора.  Акт ревізії фінансово-господарської діяльності чи каси складається у трьох примірниках і на офіційному бланку з реквізитами та логотипом установи, організації чи підприємства. Перший залишається у керівника чи директора організації, підприємства чи установи, що затверджує сам акт.

txt, EPUB, fb2, fb2