Skip to content

Як скасувати регуляторний акт

Скачать як скасувати регуляторний акт doc

перегляд регуляторного акта - заходи, спрямовані на регуляторний регуляторним органом прийнятого ним регуляторного акта у відповідність з принципами державної регуляторної політики; показники результативності регуляторного акта - показники, на підставі яких при проведенні відстеження результативності регуляторного акта здійснюється регуляторний стану впровадження цього регуляторного акта та досягнення ним цілей, задекларованих при його прийнятті.

Розробником проекту скасувати акту підготовлено аналіз регуляторного впливу відповідно до вимог зазначених у ст Акт України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Повідомлення про оприлюднення регуляторного акту надруковано на офіційному сайті Косівської районної ради. Повідомлення про оприлюднення, проект регуляторного акта і АРВ оприлюднюються в друкованих ЗМІ розробника, а в разі їх відсутності - у друкованих ЗМІ, визначених розробником цього проекту, та/або шляхом розміщення на веб-сторінці розробника.

Також, звертаємо увагу на те, що відповідно до статті 25 Закону, регуляторний акт не скасувати бути прийнятий або схвалений уповноваженим на це органом виконавчої влади або його посадовою особою, акт проект регуляторного акта не був акт. Я правильно понял, что кабмин скасувати кучу актов, которые и так не работали и никак не соприкасались с бизнесом и регуляторний это как перемогу?! Кабмін скасував дію понад регуляторних актів для полегшення ведення бізнесу.

Держрегуляторна служба розповіла, які саме нормативно-правові акти скасував Уряд у рамках «дерегуляційного дня» 10 березня. Регуляторний акт – це: прийнятий міською радою, виконкомом міської ради, міським головою нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між міською радою, виконкомом міської ради, міським головою та суб’єктами господарювання  Відстеження результативності регуляторного акта – заходи, спрямовані на оцінку стану впровадження регуляторного акта на досягнення цим актом цілей, задекларованих при його прийнятті; Перегляд регуляторного акта – заходи, спрямовані на приведення регуляторним органом прийнятого ним регуляторного акта у відповідність з принципами державної регуляторної політики.

Всього експерти BRDO рекомендують скасувати: актів у сфері охорони праці (25% усіх актів, що містяться у Держаному реєстрі з охорони праці); 71 актів у сфері пожежної безпеки (32% від усіх актів Держаного реєстру з пожежної безпеки). Ще 78 актів (36%) потребують внесення тих чи інших змін (перегляду); 97 актів з забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя (близько 47% від всіх актів у цій сфері, що комплексно переглядалися).

Що принесе нововведення: зменшить регуляторний тиск на бізнес та поліпшить умови ведення бізнесу; забезпечить дерегуляцію, дасть можливість підприємництву ро. Зокрема, скасовані: постанова Кабінету Міністрів від №, котрою затверджений Порядок здійснення державного геологічного контролю - постанова Кабінету Міністрів від №, котрою затверджений Порядок здійснення державного нагляду в електроенергетиці - наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від №37, котрим затверджені Правила приймання стічних вод підприємств в комунальні та відомчі системи каналізації.  Акти наберуть чинності через 2 місяця - у міністерств і відомств є час для врегулювання юридичних колізій, якщо такі будуть виникати через скасування деяких наказів.

Сайт "ЮРЛИГА". перегляд регуляторного акта - заходи, спрямовані на приведення регуляторним органом прийнятого ним регуляторного акта у відповідність з принципами державної регуляторної політики; показники результативності регуляторного акта - показники, на підставі яких при проведенні відстеження результативності регуляторного акта здійснюється оцінка стану впровадження цього регуляторного акта та досягнення ним цілей, задекларованих при його прийнятті.

Регулято́рний а́кт — прийнятий уповноваженим регуляторним органом нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання; прийнятий уповноваженим регуляторним органом інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який.

Новини НКЦ Профітех ✓ Скасовано застарілі регуляторні акти.  10 березня Кабмін провів «дерегуляторної» день – було скасовано більше нормативно-правових актів у різних сферах господарської діяльності, які не відповідали вимогам Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», але залишалися чинними і діяли на всій території України, встановлюючи додаткові регуляторні бар’єри. Зокрема, скасовані документи: З питань охорони праці: Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від № «Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідій.

Ціль регуляторного акту – додаткове фінансування трудового архіву на заходи по забезпеченню нормативних умов зберігання соціально значущих документів з особового складу, необхідних для захисту законних прав та інтересів громадян. Альтернативи. Досягнення встановленої цілі можливо б було здійснити наданням безкоштовних послуг суб'єктам господарювання з питань удосконалення діловодства та формування архівів.

rtf, PDF, djvu, fb2