Skip to content

Статут це юридичний акт

Скачать статут це юридичний акт doc

63 ГКУ); - органом, уповноваженим власником, статут об’єднання підприємств затверджує вищий орган господарського об’єднання (ст. ПОЛОЖЕННЯ— це правовий акт, що визначає порядок акт, права, обов'язки й юридичний роботи підприємств, організацій, установ, фірм, їхніх структурних підрозділів, а також підпорядкованих їм підприємств, організацій, установ, фірм. Статут — юридичний акт, що є зведенням правил, які регулюють діяльність установ, структур, що є в підпорядкуванні статуту, громадян, їх відносини з іншими установами та громадянами, права та обов'язки в певній сфері державного управління чи господарської діяльності.

Ключові слова: модельний статут юридичної особи, підстави виникнення цивільних прав, правові акти, юридичні факти цивільного права. Статут може бути охарактеризований всіма цими постановление правительства москвы от 25.12.2012 n 800-пп [16].

Статут затверджується в передбаченому для даного суб’єкта господарювання статута, юридичний від його акт та організаційно-правової форми, а саме: власником майна (засновником) унітарного підприємства, тобто приватного, державного чи комунального підприємства, підприємства релігійної організації (ч.

СТАТУТ - юридичний акт, що є зведенням правил, які регулюють діяльність організацій, установ, товариств, громадян, їхні відносини з іншими організаціями та громадянами, права й обов'язки у певній сфері державного управління або господарської діяльності. Статути можуть бути типові та індивідуальні. Типові статути розробляються для певних систем установ чи підприємств і затверджуються вищими органами державної влади та управління, з'їздами громадських організацій.

Індивідуальний статут укладається для певної організації чи установи шляхом конкретизації типових статутів і затверджується. Реквізити: іриф затвердження вищою установою чи органом управління; назва виду документа (статут); заголовок; текст; відмітки про погодження та реєстрацію; дата.

Зразок: ЗАРЕЄСТРОВАНО в Державній адміністрації міста р. Реєстраційний №_ Дата реєстрації«» г. Заступник голови адміністрації _. В.Г. Бук (підпис) ЗАТВЕРДЖЕНО Протокол засідання (дата, номер) СТАТУТ (назва підприємства, установи, організації) Структура тексту 1. Загальні положення. 2. Мета і завдання діяльності підприємства, установи. 3. Функції. Статут - це юридичний акт, що є зведенням правил, які регу-люють діяльність організації, установи, товариства громадян, їх стосунки з іншими організаціями та громадянами, визначають їх структуру, функції, правовий статус та обов'язки у певній сфері державного управління або господарської діяльності.

Статути, піс-ля їх затвердження повноважним органом, підлягають обов'язковій реєстрації у відповідних державних органах (для товариств, прива-тних підприємств та малих підприємств таким органом є районна державна адміністрація за місцем юридичної адреси об'єкта підп-риємницької діяль. Статут затверджується в передбаченому для даного суб’єкта господарювання порядку, залежно від його виду та організаційно-правової форми, а саме: власником майна (засновником) унітарного підприємства, тобто приватного, державного чи комунального підприємства, підприємства релігійної організації (ч.

3 ст. 63 ГКУ); - органом, уповноваженим власником, статут об’єднання підприємств затверджує вищий орган господарського об’єднання (ст.. ГКУ).  Дебіторська заборгованість – це сума боргів, що належить підприємству від юридичних та фізичних осіб. Обов’язком комісії є також складання ліквідаційного балансу та надання його власнику або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Юридичний акт це: Нормативно-правові акти Нормативно-правовий акт (нормативний акт) - документ, який приймається уповноваженим державним органом, який встановлює, змінює або.  ЮРИДИЧНИЙ АКТ - видаючи емий повноважним органом в заздалегідь встановленою формою офіційний документ, який породжує певні правові наслідки, створює юридичний стан і спрямований на впорядкування відносин людей, органів, організацій в Енциклопедія юриста.

юридичний акт - документ, що видається державним органом і містить загальнормативний або індивідуальні приписи, Під визначення А.ю. підпадають також документи, складені в передбаченому законом порядку і породжують певні правові. Статут — юридичний акт, що є зведенням правил, які регулюють діяльність установ, структур, що є в підпорядкуванні органу, громадян, їх відносини з іншими установами та громадянами, права та обов'язки в певній сфері державного управління чи господарської діяльності.

Статути поділяються на дві групи: типові (загальні) та індивідуальні. Типові статути розробляються для певних систем установ вищими органами державної влади та управління, з'їздами громадських організацій, індивідуальні — для певної організації шляхом конкретизації типових статутів вищою установою, якій підлягають підприєм.

Статут - це юридичний акт, зведення правил, які регулюють діяльність організації, установи, товариства громадян, їхні відносини з іншими організаціями та громадянами, визначають їхню структуру, функції, правовий статус та обов'язки у певній сфері державного управління або господарської діяльності. Існують два види статутів: типові й індивідуальні. Типові статути потрібні для певних груп, організацій, підприємств: акціонерні товариства (AT), малі підприємства, товариства з обмеженою відповідальністю (TOB).

Вони затверджуються вищими органами державної влади та управління, з'їздами гро. Проводиться характеристика модельного статуту як правового акта і підстави виникнення цивільних прав. Ключові слова: модельний статут юридичної особи, підстави виникнення цивільних прав, правові акти, юридичні факти цивільного права.  На думку Т. Мельникової, з огляду на те, що правочини — це дії громадян та юридичних осіб, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків, статут слід розглядати як правочин.

Правочин — вольовий акт; правомірна дія; він спрямований на виникнення, припинення або зміну цивільних правовідносин. Статут може бути охарактеризований всіма цими ознаками [16].

EPUB, PDF, txt, djvu