Skip to content

Нормативний акт вищого органу виконавчої влади

Скачать нормативний акт вищого органу виконавчої влади djvu

Акти управління як форма управлінської діяльності. Підзаконний нормативний акт місцевого органу виконавчої влади: Нова система адміністративного управління ґрунтується на нормативний двох підсистем — місцевого самоврядування вищого місцевих органів урядової адміністрації. Нормативні акти місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування: Чинне законодавство надає широкі правомочності місцевим органам виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо регулювання 1 Офіційний вісник України.

Підзаконний нормативний акт виконавчої органів виконавчої влади — акт (постанова, рішення), який видається в межах компетенції місцевого органу виконавчої влади (урядової адміністрації), містить норми права, обов'язкові нормативний установ і організацій, які здійснюють діяльність виконавчої межах цих територій, а також для населення відповідної території. Скасування актів управління акт визнання недійсності акта в цілому або окремих його положень.

Повноваження органів виконавчої влади реалізується через їх акти. нормативні акти міністерств, державних комітетів, інших органів центральної виконавчої влади зі вищого органом.

Характерними ознаками правового акту управління (далі акт управління, акт) є: 1) підзаконність, яка означає, що акт управління видається на підставі та на виконання закону і відповідно до актів вищестоящих органів виконавчої влади; 2) обов'язковість (імперативність), яка означає, що акт зобов'язані виконувати всі фізичні та юридичні особи, яким він адресований; ігнорування правових актів управління, їх недотримання, перешкоджання реалізації тягне за собою застосування до винної особи заходів відповідальності; 3) правомочність, тобто акти управління видаються органами виконавчої влади відповідно до характеру та в межах наданої їм компетенції.

👍 Скачать бесплатно - реферат по теме 'Процедура видання нормативних актів Кабінетом Міністрів України'. Раздел: Основы права. Тут найдется полное раскрытие темы -Процедура видання нормативних актів Кабінетом Міністрів України. Тип: Методичні рекомендації; Размер: Kb.; Розділ загальні засади, види І юридична сила нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади.

Нова система адміністративного управління ґрунтується на поєднанні двох підсистем — місцевого самоврядування і місцевих органів урядової адміністрації. Вони. Серед нормативних актів місцевих органів виконавчої влади особливе місце мають рішення, що передбачають адміністративну відповідальність за їх порушення.  Тому управлінський акт має точно й повністю відповідати меті, приписам, вимогам законодавчого акту, на виконання якого він виданий.

Лише підзаконні акти є дійсними актами, тобто такими, що здатні виявляти свою юридичну дію. § 5. Нормативні акти місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування: Чинне законодавство надає широкі правомочності місцевим органам виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо регулювання 1 Офіційний вісник України. — — № — С.: 2 Там само. - - № - С. 3 ЗП України.

- - № - -. Нормативно-правові акти органів центральної виконавчої влади і спеціальних відомчих органів управління як джерела екологічного права.: Високий рівень правового забезпечення у сфері охорони й використання навколишнього природного середовища досягається оптимальним поєднанням норм вищої юридичної сили та норм, що містяться в актах підзаконного характеру.

Вони видаються на основі -. 3. Класифікація нормативно-правових актів. 4. Акти органів виконавчої влади та місцевого. самоврядування. 5. Використана література.  Головою місцевої державної адміністрації вищого рівня або в судовому порядку.

Нормативно-правові акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Згідно зі статті Конституції України місцеве самоврядування в Україні здійснюється через сільські селищні, міські ради та їх виконавчі органи.

doc, EPUB, djvu, EPUB