Skip to content

Акт прийняття передачі нематеріальних активів

Скачать акт прийняття передачі нематеріальних активів PDF

В качестве исходного образца такого акта компания может использовать бланк акта о приеме-передаче объекта основных средств (форма № ОС-1).

Таблиця Оцінка нематеріальних активів П(С)БО 8 "Нематеріальні активи". Крім того, слід зазначити, що більшість нематеріальних активів є об'єктами цивільного акт і їхня передача прийняття здійснюється здебільшого на підставі ліцензійних угод. Активів і аналітичний облік передачі активів.

Узагальнення інформації про наявність та рух нематеріальних активів. Нематеріальні активи. Используется: Используется в целях учета приемки-передачи нематериального актива.

Акт о приеме-передаче нематериальных активов. Утвержден постановлением Минфина от N УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ Руководитель организации-сдатчика Руководитель организации-получателя _ _ _ _ _.  ¦ ¦ ¦ Стоимость ¦ ¦ ¦ Стоимость ¦ ¦ ¦ Сумма ¦ передаваемого ¦ ¦ ¦ передаваемого ¦ ¦Первоначальная¦накопленной ¦ объекта ¦Ставка¦Сумма¦ объекта ¦ ¦ стоимость, ¦амортизации,¦нематериальных ¦НДС, %¦ НДС,¦ нематериальных ¦ ¦ руб.

¦ руб. ¦ активов ¦ ¦ руб.¦ активов с НДС, ¦ ¦ ¦ ¦ без. НДС, ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +. ФОРМЫ ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО УЧЕТУ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (Унифицированная форма N ОС-1) (ОКУД ) >>> Акт о приеме-передаче здания   Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (Унифицированная форма N ОС-1) (ОКУД ) >>>.

Акт о приеме-передаче здания (сооружения) (Унифицированная форма N ОС-1а) (ОКУД ) >>>. Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) (Унифицированная форма N ОС-1б) (ОКУД ) >>>. При оформленні приймання нематеріальних активів акт (накладна) складається в одному примірнику на кожний окремий об’єкт приймальною комісією, призначеною розпорядженням (наказом) керівника підприємства (організації).

Акт (накладна), після його оформлення, з прикладеною технічною документацією, що відноситься до даного об’єкта, передається до бухгалтерії підприємства, підписується головним бухгалтером та затверджується керівником підприємства, організації чи особами, на те уповноваженими. До акту додається копія охоронного документа, також документи, що описують сам об’єкт або порядок його вико.

Акт о приеме-передаче нематериальных активов. Приложение 2 к постановлению Минфина Республики Беларусь № 23 от в ред. № 26 от Скачать. Последнее изменение: Количество скачиваний: Популярные товары. Быстрый просмотр. Журнал регистрации инструктажа по охране труда.

Відомість обліку нематеріальних активів, нарахованої амортизації (форма ВНА-1), акт приймання-передачі нематеріальних активів. Безоплатне одержання. Відомість обліку нематеріальних активів, нарахованої амортизації (форма ВНА-1), акт приймання-передачі нематеріальних активів. Введення в експлуатацію. Акт введення в господарський оборот об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (форма № НА-1), відомість обліку нематеріальних активів, нарахованої амортизації (форма ВНА-1).

Продаж іншій фізичній чи юридичній особі. Відомість обліку нематеріальних активів, нарахованої. При оприбуткуванні нематеріального активу на підприємстві оформлюється акт приймання – передачі, до якого додається копія охоронного документа, також документи, що описують сам об’єкт або порядок його використання.  НА–4 «Інвентаризаційний опис об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів».

Розглянемо детальніше кожну із зазначених форм. Доброго дня. Наш садочок хоче передати певну кількість ліжок іншому ДНЗ. Підкажіть будь ласка, як ми все це правильно маємо оформити, які акти передачі мають, і які потім проводки і по якому м/о все требя.

Нематеріальні активи. Карта форми від Статус документу: Чинний. Форма № НА-1 "Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів". Форма для перегляду. Форма для заповнення.

rtf, doc, fb2, EPUB